nedelja, 16 decembar 2018

Pregled izrade važnijih dokumenata Klastera prema lokalnim samoupravama u odnosu na vodni transport i nautičke delatnosti

1.Idejno rešenje izgradnje međunarodne luke Apatin sa logističkim centrom (2013).

2.Izrada idejnog rešenja izgradnje nautičkog centra i marine Kovin sa Studijom ekonomske opravdanosti (2014).

3.Elaborat o mogućnostima planiranja i izgradnje putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj na Dunavu u Sremskim Karlovcima.

4.Elaborat o mogućnostima postupka planiranja i izgradnje putničkog pristaništa i marine na Dunavu u Bačkom Novom Selu,opština Bač.


Izrada Studije u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam

Klaster transporta i logistike Vojvodine nakon učestvovanja na konkursu i sklapanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam izradio je posebnu Studiju pod nazivom:

"UDRUŽIVANJE POTENCIJALA ČLANICA КLASTERA I UČESNIКA U TURISTIČКIM USLUGAMA DUNAVSКOG REGIONA U AP VOJVODINI RADI КOOPERACIJE NA PROJEКTU RAZVOJA NAUTIČКOG TURIZMA SA PRIORITETNIM USMERENJEM NA RAZVOJU INFRASTRUКTURE I PROGRAME ZA PRIJEM REČNIH PUTNIČКIH BRODOVA-КRUZERA"

Studija je obuhvatila tri dokumenta: 

Istraživanje tržišta,

Strategija udruživanja,

Izrada akcionih planova.

Studijom su obuhvaćeni projekti za planiranje i izgradnju u lokalnim samoupravama: Apatin,Bačka Palanka,Beočin (Banoštor),Novi Sad i Sremske Karlovce.


Opširnije...

Saradnja Klastera i Privredne Komore Vojvodine

Predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević zajedno sa sekretarom Udruženja usluga PKV Slavicom Hajder, sastao se u petak, 9. juna 2017. godine sa izvršnim direktorom „Železnice Srbije“ AD Nenadom Kecmanom, direktorom Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Novi Sad „Alma Mons“ Milicom Vračarić i menadžerom Klastera transporta i logistike Vojvodine mr Milanom Vučinićem u prostorijama PKV.

Tema sastanka bio je značaj razvoja logistike i regionalnih lokalnih pruga na teritoriji AP Vojvodine, sa osvrtom na njihov značaj za celokupnu državu i region.
Predsednik Vučurević predstavio je organizacionu šemu PKV, a istakao je sporazume o saradnji koje je PKV potpisala sa regionalnim komorama u zemljama u okruženju – Štajerska gospodarska zbornica u Mariboru, Slovenija; Trgovinsko-industrijska komora županije Čongrad u Segedinu, Mađarska; Privredne komore Arad u Aradu, Rumunija; Privredna komora Timiš u Temišvaru, Rumunija; trojni sporazum sa Mađarsko-Srpske trgovinskom i industrijskom komorom i Mađarskim poslovnim savetom i Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Vučurević je predstavio i planirane aktivnosti PKV u narednom periodu, a na današnjem sastanku istaknuto je da je potrebna zajednička saradnja više interesnih činioca, jer samo timskim radom i dubinskom pripremom i procenom, idejni projekti mogu da budu ostvareni. 

Preuzeto sa sajta Privredne Komore Vojvodine: http://www.pkv.rs/2017/06/09/znacaj-razvoja-logistike-regionalnih-lokalnih-pruga/

U prethodnom susretu između PKV i KTLV izvršena je priprema sastanka na kome su učestvovali "Železnice Srbije" AD i Regionalna Razvojna Agencija "Alma Mons". Istovremeno, izvršena je analiza mogućih aktivnosti za pripremu manifestacije koju organizuju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i PKV pod nazivom "Unapređenje turizma na Dunavu kroz saradnju nadležnih institucija i privrednih društava iz Republike Srbije, Slovačke i Mađarske". Navedena manifestacija će imati formu poslovnog foruma i B2B poslovnih susreta turističke privrede tri države radi unapređenja turizma na Dunavu.

09062017-2-4

09062017-2-2

09062017-2-1


Izrada Studije na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Klaster transporta i logistike Vojvodine konkurisao je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa predlogom za izradu Studije pod nazivom "Definisanje strukture informacionog sistema robnih i transportnih tokova u AP Vojvodini".

naslovna

Sama izrada Studije zahtevala je sprovođenje jedne sveobuhvatne ankete za privredne subjekte o prevozu, prispeću i otpravljanju raznih vrsta roba, po relacijama, vrsti prevoznih sredstava, kao i o transportnim planovima više kompanija. Isto tako, bilo je potrebno obezbediti podatke o vrstama roba za mogućnosti kontejnerizacije, odnosno za korišćenje intermodalnih tehnologija transporta (kontejneri, sedlaste poluprikolice i dr.).

Studija je uspešno završena i prihvaćena od strane Sekretarijata.

grafikoni


Učešće Klastera u izradi Studije za Luku Apatin

studija
Opština Apatin je na osnovu Zakona o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama podnela zahtev Agenciji za upravljanje lukama za određivanje lučkog područja. Takođe, na osnovu navedenog zakona, potrebno je bilo uraditi više dokumenata. Klaster je učestvovao u izradi svih dokumenata u konzorcijumu sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda, Fakultetom Tehničkih Nauka iz Novog Sada i Hidrozavodom iz Novog Sada.

Sredstva za izradu dokumenata iznađena su posredstvom Agencije Alma Mons, iz međunarodnog projekta Easy Connecting. Osnovna dokumenta koja je bilo potrebno izraditi po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama su: Prethodna analiza osnovnih faktora, Studija lokacije, Ekonomsko-finansijska analiza opravdanosti. Na osnovu navedenih dokumenata je Agencija za upravljanje lukama proglasila lučko područje u opštini Apatin februara meseca 2017. godine.

U toku je, takođe po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama, prikupljanje Pisma o namerama radi izbora operatera. Proces izbora operatera vodi Agencija za upravljanje lukama.

luka-situacionoresenje

Situaciono rešenje luke sa terminalima, skladištima i intermodalnim terminalom.


Strana 1 od 11