nedelja, 16 decembar 2018

Učešće Klastera u izradi Studije za Luku Apatin

studija
Opština Apatin je na osnovu Zakona o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama podnela zahtev Agenciji za upravljanje lukama za određivanje lučkog područja. Takođe, na osnovu navedenog zakona, potrebno je bilo uraditi više dokumenata. Klaster je učestvovao u izradi svih dokumenata u konzorcijumu sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda, Fakultetom Tehničkih Nauka iz Novog Sada i Hidrozavodom iz Novog Sada.

Sredstva za izradu dokumenata iznađena su posredstvom Agencije Alma Mons, iz međunarodnog projekta Easy Connecting. Osnovna dokumenta koja je bilo potrebno izraditi po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama su: Prethodna analiza osnovnih faktora, Studija lokacije, Ekonomsko-finansijska analiza opravdanosti. Na osnovu navedenih dokumenata je Agencija za upravljanje lukama proglasila lučko područje u opštini Apatin februara meseca 2017. godine.

U toku je, takođe po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama, prikupljanje Pisma o namerama radi izbora operatera. Proces izbora operatera vodi Agencija za upravljanje lukama.

luka-situacionoresenje

Situaciono rešenje luke sa terminalima, skladištima i intermodalnim terminalom.