nedelja, 16 decembar 2018

Izrada Studije na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Klaster transporta i logistike Vojvodine konkurisao je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa predlogom za izradu Studije pod nazivom "Definisanje strukture informacionog sistema robnih i transportnih tokova u AP Vojvodini".

naslovna

Sama izrada Studije zahtevala je sprovođenje jedne sveobuhvatne ankete za privredne subjekte o prevozu, prispeću i otpravljanju raznih vrsta roba, po relacijama, vrsti prevoznih sredstava, kao i o transportnim planovima više kompanija. Isto tako, bilo je potrebno obezbediti podatke o vrstama roba za mogućnosti kontejnerizacije, odnosno za korišćenje intermodalnih tehnologija transporta (kontejneri, sedlaste poluprikolice i dr.).

Studija je uspešno završena i prihvaćena od strane Sekretarijata.

grafikoni