nedelja, 16 decembar 2018

Saradnja Klastera i Privredne Komore Vojvodine

Predsednik Privredne komore Vojvodine (PKV) Boško Vučurević zajedno sa sekretarom Udruženja usluga PKV Slavicom Hajder, sastao se u petak, 9. juna 2017. godine sa izvršnim direktorom „Železnice Srbije“ AD Nenadom Kecmanom, direktorom Regionalne agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Novi Sad „Alma Mons“ Milicom Vračarić i menadžerom Klastera transporta i logistike Vojvodine mr Milanom Vučinićem u prostorijama PKV.

Tema sastanka bio je značaj razvoja logistike i regionalnih lokalnih pruga na teritoriji AP Vojvodine, sa osvrtom na njihov značaj za celokupnu državu i region.
Predsednik Vučurević predstavio je organizacionu šemu PKV, a istakao je sporazume o saradnji koje je PKV potpisala sa regionalnim komorama u zemljama u okruženju – Štajerska gospodarska zbornica u Mariboru, Slovenija; Trgovinsko-industrijska komora županije Čongrad u Segedinu, Mađarska; Privredne komore Arad u Aradu, Rumunija; Privredna komora Timiš u Temišvaru, Rumunija; trojni sporazum sa Mađarsko-Srpske trgovinskom i industrijskom komorom i Mađarskim poslovnim savetom i Sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Vučurević je predstavio i planirane aktivnosti PKV u narednom periodu, a na današnjem sastanku istaknuto je da je potrebna zajednička saradnja više interesnih činioca, jer samo timskim radom i dubinskom pripremom i procenom, idejni projekti mogu da budu ostvareni. 

Preuzeto sa sajta Privredne Komore Vojvodine: http://www.pkv.rs/2017/06/09/znacaj-razvoja-logistike-regionalnih-lokalnih-pruga/

U prethodnom susretu između PKV i KTLV izvršena je priprema sastanka na kome su učestvovali "Železnice Srbije" AD i Regionalna Razvojna Agencija "Alma Mons". Istovremeno, izvršena je analiza mogućih aktivnosti za pripremu manifestacije koju organizuju Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i PKV pod nazivom "Unapređenje turizma na Dunavu kroz saradnju nadležnih institucija i privrednih društava iz Republike Srbije, Slovačke i Mađarske". Navedena manifestacija će imati formu poslovnog foruma i B2B poslovnih susreta turističke privrede tri države radi unapređenja turizma na Dunavu.

09062017-2-4

09062017-2-2

09062017-2-1