četvrtak, 15 novembar 2018

Izrada Studije u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam

Klaster transporta i logistike Vojvodine nakon učestvovanja na konkursu i sklapanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam izradio je posebnu Studiju pod nazivom:

"UDRUŽIVANJE POTENCIJALA ČLANICA КLASTERA I UČESNIКA U TURISTIČКIM USLUGAMA DUNAVSКOG REGIONA U AP VOJVODINI RADI КOOPERACIJE NA PROJEКTU RAZVOJA NAUTIČКOG TURIZMA SA PRIORITETNIM USMERENJEM NA RAZVOJU INFRASTRUКTURE I PROGRAME ZA PRIJEM REČNIH PUTNIČКIH BRODOVA-КRUZERA"

Studija je obuhvatila tri dokumenta: 

Istraživanje tržišta,

Strategija udruživanja,

Izrada akcionih planova.

Studijom su obuhvaćeni projekti za planiranje i izgradnju u lokalnim samoupravama: Apatin,Bačka Palanka,Beočin (Banoštor),Novi Sad i Sremske Karlovce.

 

Studija je izrađena,predata i verifikovana od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.