četvrtak, 15 novembar 2018

Pregled izrade važnijih dokumenata Klastera prema lokalnim samoupravama u odnosu na vodni transport i nautičke delatnosti

1.Idejno rešenje izgradnje međunarodne luke Apatin sa logističkim centrom (2013).

2.Izrada idejnog rešenja izgradnje nautičkog centra i marine Kovin sa Studijom ekonomske opravdanosti (2014).

3.Elaborat o mogućnostima planiranja i izgradnje putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj na Dunavu u Sremskim Karlovcima.

4.Elaborat o mogućnostima postupka planiranja i izgradnje putničkog pristaništa i marine na Dunavu u Bačkom Novom Selu,opština Bač.