četvrtak, 26 april 2018

Aktivnosti Klastera u okviru turističke ponude za kruzere

Jedno od novih opredeljenja Klastera Transporta i Logistike Vojvodine je saradnja sa JP Pristan i Marina „Apatin“ u pogledu prijema turista sa rečnih turističkih brodova – kruzera. Između Klastera i JP Pristan i Marina „Apatin“ sklopljen je sporazum na osnovu odobrenja opštinskog veća o mogućnostima Klastera da organizuje prijem turističkih grupa. Proces ugovaranja sa tur-operaterima je složen i dug i zahteva kreiranje više alternativnih programa.

Dana 2. septembra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Apatin, Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je organizovao sastanak sa svim potencijalnim ponuđačima određenih turističkih ponuda za sastavljanje programa. Sastanku su prisustvovale turističke organizacije Apatina i Sombora, razna udruženja iz oblasti kulturne, istorijske i društvene delatnosti kao i centri za kulturu; pozvani su bili i Apatinska Pivara, Banja Junaković i udruženja koja gaje tradiciju odnosa sa Podunavskim Švabama, koji često posećuju Apatin. Zaključak sa sastanka je da svi učesnici dostave Klasteru svoj predlog za dopunu programa i da se onda nakon toga sklopi protokol kojim bi se definisalo više alternativnih programa.

kruzer1

kruzer2


Saradnja na izradi strategija održivog razvoja lokalnih samouprava

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine sklopio je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Regionalnom Razvojnom Agencijom Bačka – d.o.o. Novi Sad o izradi strategija održivog razvoja 2014 - 2020. u oblastima urbanizam, infrastruktura i komunalna infrastruktura za lokalne samouprave: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Sombor i Žabalj.

Obavljanje ovih poslova podrazumeva sledeće aktivnosti od strane Klastera: koordinacija rada radne grupe za urbanizam i infrastrukturu, komunikacija sa članovima radne grupe na nedeljnoj osnovi radi uspešne implementacije projekta, sprovođenje situacione analize i SWOT analize u oblasti urbanizma i infrastrukture, izrada akcionog plana za urbanizam i infrastrukturu, izrada tekstualnog dela strategije u oblastima urbanizma i infrastrukture i dr. Ovi poslovi podrazumevaju i izradu akcionih planova i, na osnovu njih, određenih projekata, prvo u formi idejnih rešenja.

Strategije održivog razvoja urađene su u radnoj verziji i pripremljene su za javnu raspravu koja će se održati u mesecu septembru 2014. godine a nakon toga ti dokumenti će biti usvojeni na skupštinama lokalnih samouprava.

Prema strateškim planovima višeg reda na nivou APV, izrada strategija održivog razvoja proizilazi iz „Vojvođanskog standarda“ za lokalne samouprave, koji omogućava dalje učešće u konkurisanju za sredstva APV iz različitih fondova.

rrab-logo_1


Realizacija međunarodnog IPA projekta

intermodalniterminal960w

Opština Vršac i županija Karaš-Severin iz Rumunije, sa gradom Rešice, dobila je putem IPA projekta izradu studije izvodljivosti za intermodalni terminal Vršac i Rešice.

Projekat je u završnoj fazi i očekuje se njegova javna prezentacija krajem avgusta i početkom septembra 2014. godine.

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je u prethodnom periodu od preko tri godine aktivno promovisao taj projekat i lobirao za dobijanje sredstava od međunarodnih fondova. U tom cilju izvršeno je nekoliko prezentacija u regionu Južnog Banata. Nakon završetka studije izvodljivosti očekuju se dalje aktivnosti po tom projektu, prvenstveno od opštine Vršac. Klaster će sa svoje strane predložiti implementaciju projekta.



Implementacija RPP APV

muzejske_pruge_Vojvod

U okviru programa  Implementacije regionalnog prostornog plana AP Vojvodine i na osnovu dobijenih podsticajnih sredstava od Sekretarijata za privredu Klaster Transporta i Logistike Vojvodine održao je dana 11.12.2013. godine predavanje na Prirodno - matematičkom fakultetu, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Teme koje su dominirale bile su Projekti revitalizacije turističko - muzejskih pruga i industrijsko nasleđe. Na predavanju je bilo prisutno oko 70 studenata ali su i prisutni bili učesnici sa posle diplomskih studija, predavanje na prvu temu je održao mr Milan Vučinić. U drugom delu predavanja saradnica Klastera Jana Kačar koja sprema diplomski rad izvršila je njegovu prezentaciju iz oblasti Industrijskog nasleđa - zaštita spomenika kulture stare teretne stanice u Novom Sadu, servisnog objekta za lokomotive - Ložionice.

U diskusiji koja se razvila nakon predavanja pokazano je veliko interesovanje i više studenata kao i doktoranata pokazalo je interesovanje za teme iz železničkog saobraćaja, turističkog aspekta saobraćaja i dogovorena je međusobna saradnja.



Projekat susedske saradnje Srbija - Rumunija

KTLV je učestvovao na međunarodnoj konferenciji u Rešicama u Rumuniji u okviru projekta “Uvođenje modernih transportnih tehnologija u regionu Banata”.

Vodeći partner je Opština Vršac dok je drugi partner rumunska županija Karaš - Severin. Prezentacija je bila završna konferencija i očekuje se potpisivanje ugovora o izradi studije izvodljivosti za intermodalni terminal u Rešicama i Vršcu. Ovi logistički centri treba da omoguće racionalizaciju transporta i uvođenje novog vida prevoza robe putem upotrebe kontejnera, međusobno planiranje prostora za logističke centre, usklađenost projektno-tehničke dokumentacije.

U drugom delu sastanka predsednik radne grupe Opština Bela Crkva i Vršac za međunarodni IPA projekat Turističko-muzejske pruge (Oravica - Jasenovo - Bela Crkva - Bazijaš) i pruge (Jasenovo - Vršac - Markovac - Gradinari), mr Milan Vučinić imao je poslovni dogovor sa Sorin Fruzaverde o načinu konkurisanja za taj međunarodni projekat. Dogovoreno je da se izvrši studijsko putovanje zajedničke delegacije na Mokru Goru, turističko-muzejska celina "Šarganska osmica". Istovremeno je dogovoreno da projekat bude prezentovan 04.12.2013. godine u Rešicama za partnere sa obe strane granice.

2

1

345


Strana 3 od 11