četvrtak, 26 april 2018

Kompanija AAE iz Švajcarske – nova članica Klastera

logo_AAE_Svajcarska

24. februar 2013.

Na sastanku održanom o četvrtak, 21.02.2013. u Novom Sadu, predstavnici kompanije Ahaus Alstaetter Eisenbahn AG (AAE) iz Švajcarske potvrdili su svojeno ranije iskazano interesovanje za pristupanje članstvu Klastera transporta i logistike Vojvodine i doneli odluku da se uključe u rad Klastera zvaničnim potpisivanjem pristupnice.

Ispred kompanije AAE, sastanku je prisustvovao Jakob Ohrstrom, direktor Direkcije razvoja, i Slavko Žan, stručni saradnik ove kompanije, a KTLV je predstavljao klaster menadžer Milan Vučinić.

Tokom razgovora istaknut je obostrani  interes da se ponuda kompanije AAE promoviše upravo na području Vojvodine s posebnim akcentom na širinu ponude tipova vagona koje poseduje ova kompanija. Na tim osnovama, ocenjeno je da se može uspostaviti saradnja od obostranog interesa i u planovima za transport roba prema Rusiji. Zbog svega navedenog, razgovori okončani su dogovorom o pristupanju AAE članstvu Klastera transporta i logistike Vojvodine.

AAE, sa sedištem u Švajcarskoj, jedna je od vodećih evropskih kompanija koja se bavi rentiranjem vagona u 22 države u Evropi i Rusiji. Kompanija osnovana 1989. godine, u isključivo privatnom vlasništvu, uspela je da u relativno kratkom roku dostigne impozantnu poslovnu reputaciju i osvoji čak 40 % ukupnog tržišnog udela u ovoj poslovnoj sferi. Sa svojom flotom od čak 30.000 vagona razlititih tipova i namena, AAE zauzima drugo mesto u Evropi po angažovanju svoje flote.


Klaster učestvuje u formiranju Slobodne zone Apatin

KTLV_slob_zona_AO__022

22. februar 2013.

Opština Apatin, kao osnivač, pokrenula je postupak formiranja Slobodne zone Apatin. U toku meseca septembra 2012. godine, Klaster transporta i logistike Vojvodine podneo je predlog Opštini Apatin za izradu „Elaborata o postojanju ekonomske opravdanosti o formiranju Slobodne zone Apatin“ na osnovu Zakona o slobodnim zonama i Uredbe o formiranju slobodnih zona.

Svojim zaključkom od 10. 09. 2012. godine, Opštinsko veće Opštine Apatin sa potpisom Predsednika Opštinskog veća, dr Živorada Smiljanića dalo je saglasnost za izradu „Elaborata o postojanju ekonomske opravdanosti o formiranju Slobodne zone Apatin“. Klaster Transporta i Logistike Vojvodine, kome je jedan od osnivača Opština Apatin, ponudio je svoje stručne i kvalifikovane potencijale za izradu elaborata što je i prihvaćeno.

Završni sastanak u prethodnom postupku formiranja slobodne zone održana je dana 19.02.2013. u Apatinu i na tom sastanku, između ostalih, prisustvovao je i Direktor Uprave za slobodne zone pri Ministarstvu finansija, Milan Ristić. Usaglašeni su stavovi o daljem postupku kandidovanja Opštine Apatin za dobijanje statusa slobodne zone i izvršen je izvor lokacija koje su interesantne za osnivanje i razvoj slobodne zone u Apatinu.

Razmotrena je i mogućnost da se Grad Sombor priključi postupku osnivanja Slobodne zone Apatin.


Klaster dobio podršku Pokrajine za prugu Petrovardin-Beočin

sastanak_Petr_Beoin_033

22. februar 2013.

Klaster transporta i logistike Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom zaprivredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova učestvuje u procesu inicijativnih aktivnosti za postupak rekonstrukcije pruge Petrovaradin – Beočin. 

U Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova danas je održan sastanak na kome je bilo reči o nastavku započetih aktivnosti za rekonstrukciju pruge Petrovaradin – Beočin na kome su predstavnici javnog sektora podržali predlog da se obnovi navedena deonica pruga. 

Pored podrške Pokrajinske vlade, zainteresovanost za učešće u projektu rekonstrukcije pruge izrazili su privredni subjekti "La Farge", „Transnafta“, „Alas Rakovac“, „Karin Komerc“, Opština Beočin, Grad Novi Sad i AD "Železnice Srbije". 

S obzirom da je konstatovano da se ovaj projekat može realizovati jedino u partnerstvu javnog i privatnog sektora dogovoreno je da se pristupi izradi Protokola o zainteresovanosti za učešće i posebnog elaborata o tehničko-ekonomskoj analizi realizacije projekta i povoljnostima koje proističu za učesnike.

Na skupu je predsedavao Juhas Balint, zamenik pokrajinskog sekretara, a prisustvovali su i predstavnici Sekretarijata, predstavnici Zavoda za izgradnju Grada Novog Sada, Opštine Beočin, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Klastera transporta i logistike Vojvodine, klaster menadžer Milan Vučinić.

Sastanku u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova prethodio je sastanak u Opštini Beočin, koji je održan 31.01.2013, a na kome je, između ostalog, doneta odluka da Klaster transporta i logistike Vojvodine izradi elaborat u kome će se ispitati sve mogućnosti za rekonstrukciju pruge (tehničko-ekonomski elementi, potrebne investicije, model raspodele troškova, postupak javn-privatnog partnerstva i dr.).


Pruga Petrovaradin - Beočin jedan od prioriteta Vlade Vojvodine

Vuini_i_Vasin_-_pruga_Beoin_Petrovaradin_-_10_01_-_01

10. januar 2013.

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin razgovarao je danas sa predstavnicima "Železnica Srbije", lokalnih samouprava Novi Sad i Beočin i kompanije BFC Lafarž i Alas Rakovac o mogućnostima rekonstrukcije pruge Petrovaradin - Beočin, uz primenu javno-privatnog partnerstva. Sastanku su prisustvovali i predstavanici Zavoda za izgradnju grada, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Klaster transporta  i logistike Vojvodine (KTLV) i ZGOP-a Novi Sad.

- Revitalizacija pruge Petrovaradin - Beočin jedan je od prioriteta Vlade Vojvodine, jer bi praktično označila početak sanacije železničkog saobraćaja u Vojvodini - rekao je Miroslav Vasin i doda da osim što se na taj način dobija kvalitetna saobraćajnica i poduže nivo zaštite životne sredine u Nacionalnom parku Fruška gora, po prvi pute će biti primenjen model javno-privatnog partnerstava u cilju osnaživanja infrastrukture u pokrajini.

Imajući u vidu značaj ove pruge, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin je istakao da su Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, "Železnice Srbije" AD, BFC "Lafarž" i Zavod za izgradnju Grada Novog Sada sufinansirali izradu generalnog projekta sa studijom opravdanosti rekonstrukcije i modernizacije pruge Petrovaradin - Beočin. Projekat i studiju izradio je Saobraćajni institut CIP iz Beograda, prema čijoj proceni je vrednost investicije oko 45 miliona evra.

Stručna komisija JP "Železnice Srbije" koja je razmatrala ovaj dokumenat predložila je da se u cilju efikasnije realizacije projekta i snižavanja troškova u prvoj fazi izvrši samo remont pruge (gornji i donji stroj, pojedini putni prelazi, skretnice i dr.), kako bi se pruga osposobila za dizel vuču teretnih vozova sa dozvoljenim osovinskim pritiskom 22,5 tona po osovini, što bi zadovoljilo potrebe "Lafarža" i ostalih privrednih subjekata.

Vrednost ove investicije je procenjena na oko 11 miliona evra. U narednoj fazi bi se izvršila elektrifikacija i modernizacija pruge.


Luka Bogojevo planira proširenje kapaciteta

Vasin_u_Bogojevu_-_05

7. novembar 2012.

"Luka Bogojevo" u budućnosti planira da proširi kapacitete silosa, a planirana je i rekonstrukcija postojećeg keja, tako da njegova dužina bude 210 m. Takođe, u planu je i obnavljanje železničkog pristupa luci, kao i instaliranje još jednog istovarnog krana. Osim lučkih usluga, "Luka Bogojevo" ponudiće i usluge robno-transportnog terminala, s obzirom na to da se nalazi na graničnom prelazu sa Hrvatskom i da u neposrednoj blizini prolazi Koridor 10, rečeno je prilikom posete pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslava Vasina.

On je sa predstavnicima opštine Odžaci i rukovodstvom luke razgovarao o unapređenju rečnog saobraćaja u pokrajini. Tokom susreta bilo je reči o potebi sanacije obrušenog vertikalnog keja, tako da njegova dužina bude 210 metara, te o rekonstrukciji pruge od stanice Bogojevo prema Luci. Razgovarano je i o regionalnoj saradnji "Luke Bogojevo" sa lukama u okruženju i značaju formiranja logističkog centra u Bogojevu. Pokrajinski sekretar Miroslav Vasin istakao je da su Vlada Vojvodine i resorni pokrajinski sekretarijati preduzeli niz aktivnosti na revitalizaciji saobraćaja u pokrajini, sa posebnim akcentom na revitalizaciju rečnog i železničkog saobraćaja.

- "Luka Bogojevo" u narednom periodu treba da dobije status regionalne luke, a budući da već ima status međunarodne luke, to je dobra polazna osnova da postane i logistički centar iz kojeg će se usmeravati vodni i robni transport na rekama Vojvodine - rekao je Vasin.

U okviru posete predstavnika pokrajinske vlade "Luci Bogojevo", ispred Klastera transporta i logistike Vojvodine (KTLV) prisustvovao je Milan Vučinić, klaster menadžer. Luka "Bogojevo" nalazi se na levoj obali reke Dunav, u neposrednoj blizini graničnog prelaza iz Srbije prema Hrvatskoj, na četiri kilometra od mesta Bogojevo. Udaljena je oko 40 km od autoputa E 57, u pravcu Beograd - Novi Sad - Subotica, u Vojvodini, u pravcu prema Mađarskoj na Koridoru 10. Reč je najbližoj tački prema Evropskoj uniji. Od juna 2005. ima status međunarodne luke, a vlasnička struktura je podeljena između većinskog udela kompanije "Hibrid" (60%) i manjinskog državnog udela (40%). Prema Master planu luka Srbije, podržanom od Evropske agencije za rekonstrukciju, Luka Bogojevo je definisana kao pretovarni terminal prvenstveno za žitarice, ali i za veštačko đubrivo.


Strana 5 od 11