nedelja, 16 decembar 2018

Udruženje Klaster transporta i logistike Vojvodine (KTLV) je neprofitno, nepolitičko, nevladino udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti transporta i logistike. Formiran je na Osnivačkom skupu poslovnog udruženja u Novom Sadu 02. 06. 2011. godine od strane 28 osnivača, među kojima su preduzeća iz oblasti transporta i logistike, nekoliko rečnih luka, špedicije, veliki sistemi kao što je JP "Železnice Srbije", lokalne samouprave, kao i potporne institucije iz sfere obrazovanja i za međunarodnu saradnju, transfer tehnologije, inovacija i EU projekte.

Svrha osnivanja poslovnog udruženja je udruživanje subjekata iz svih vidova saobraćaja, transporta, logistike, uvođenje savremenih tehnologija transporta kroz razvoj intermodalnih tehnologija, čime bi se obezbedili uslovi za racionalni i isplativi transport.

OBLAST DELOVANJA: Transport i logistika, udruživanje subjekata čija je delatnost transport (svi vidovi), logistika, razvoj intermodalnih tehnologija.

Saradnja sa ostalim klasterima: Sve vrste saobraćaja: drumski, železnički, vodni, vazdušni saobraćaj. Transportne tehnologije. Intermodalne tehnologije i logistički centri.

PROJEKTIUmrežavanje Klastera, formiranje grupacija, konkurisanje za inovativne klastere.

Projekti u realizaciji: konkurisanje u IPA projektima, iznalaženje alternativnih i racionalnih načina za transporte, edukacija, seminari, okrugli stolovi.

Sedište Klastera je u Apatinu, sa operativnom kancelarijom u Novom Sadu.


Vizija

1

- Da delatnost transporta i logistike Vojvodine postanu jedinstveni razvijeni i perspektivni deo buduće evropske, globalne transportne i logističke mreže.
- Usklađenost sa opštom politikom razvoja Republike Srbije i AP Vojvodine u duhu strateških dokumenata na tom nivou
- Razvoj i jačanje svesti o značaju transporta i logistike, a naročito o mogućnosti da transport i logistika postanu privredna grana.

Misija

2

- Razvoj poslovnih mreža i partnerstva između privrednih i drugih instiucija

- Povezivanje članica Klastera, umrežavanje, razmena iskustva i prenos naučnih saznanja u oblasti transporta i logistike

- Delovanje na regionalnom i lokalnom nivou

Ciljevi

3

- Razvoj i promocija transporta i logistike u Vojvodini, kao delu evropskog i globalnog poslovnog prostora
- Identifikacija ključnih elemenata tehnologije transporta i logistike u regionu, prednosti, slabost, mogućnosti i izazovi
- Utvrđivanje i praćenje izvora i tokova roba u regionu i u međunarodnim tokovima, formiranje banke podataka