nedelja, 16 decembar 2018

Vodni saobraćaj - ciljevi

Vodni saobraćaj

Ciljevi učesnika klastera – Vodni saobraćaj

 • luke,posebno luka Novi Sad: razvijanje javnog privatnog partnerstva
 • sve luke: razvoj intermodalizma, naročito transport kontenjera i RO-RO saobraćaja
 • brodoprevoznici: stvaranje uslova za plovidbu Dunavom i Rajnom (obrazovanje kadrova)
 • lučka delatnost: primena zakona o lukama i pristaništima
 • razvoj kanalske mreže
 • razvoj plovidbe na koridoru 7
 • plovidba unutrašnjim putevima prvenstveno na Tisi
 • projekti razvoja vodnog transporta u skladu sa Dunavskom strategijom
 • Koncepcija razvoja luka prema prostornom planu: Javne luke od državnog značaja i javne luke od lokalnog značaja

Kanal Dunav – Tisa – Dunav

 • U APV postoji mreća od 22,643 km odvodnih kanala i 930 km velikih magistralčini kanala
 • njima se reguliše prostorna raspodela videnih prostora, omogućena je plovidba i drugi oblici korišćenja
 • U Srbiji se ovom melioracijskom mrežom može navodnjavati 2,08 miliona hektara i to najviše u Vojvodini
 • Postoji zaostatak u čišćenju kanala, nivo nagomilanog mulja je 17,6 miliona kubnih metara
 • Prosečna starost mehanizacije za održavanje je između 13 i 17 godina (plovni bageri, bageri, trajleri)

Kanalska mreža u AP Vojvodini

 • Monitoring komitet iz Brisela je odobrio projekat kancelarije za evropske poslove i JP Vode Vojvodine iz oblasti modernizacije u upravljanja kanalske mreže
 • Kanalska mreža predstavlja izuzetan resurs za poljoprivredu, privredu, turizam, kulturu..
 • Osnovni cilj projekta je integrisani održivi razvoj plovidbenih puteva

Vodni saobraćaj - ciljevi

1

- Razvoj kanalske mreže

- Razvoj plovidbe na koridoru 7

- Kanalska mreža u AP Vojvodini

                                                   Više...

Drumski saobraćaj - ciljevi

Drumski saobracaj

- Razvoj javnog i privatnog partnerstva.

- Formiranje kvalitetnih baza podataka 

- Standardizacija i modernizacija putnog sistema

                                                  Više...

Železnički saobraćaj - ciljevi

3

- Razvoj intermodalizma 

- Strategija razvoja lokalnih i regionalnih pruga

- Formiranje logističkih centara

                                                  Više...