nedelja, 16 decembar 2018

Drumski saobraćaj - ciljevi

2

Ciljevi učesnika klastera – drumski saobraćaj

  • Razvoj javnog i privatnog partnerstva kod planiranja izgradnje i eksploatacije saobraćajnih mreža
  • Standardizacija i modernizacija putnog sistema (putnog saobraćaja i infrastrukture) odnosno prilagođavanje evropskim standardima
  • Formiranje kvalitetnih baza podataka o saobraćajnim tokovima i putnoj infrastrukturi

Potencijali robnog prevoza na teritroiji Srbije:

  • Robni tokovi se formiraju prema industrijskim zonama i prirodnim resursima
  • Karakteristike su važne kao izvorišta roba
  • Tokovi roba formiraju saobraćajne tokove
  • Tokovi roba u severnom delu Srbije se poklapaju sa kontakt zonom  Koridora X i Dunavskog koridora VII

Izvoz robe po okruzima 2002 godina

Vodni saobraćaj - ciljevi

1

- Razvoj kanalske mreže

- Razvoj plovidbe na koridoru 7

- Kanalska mreža u AP Vojvodini

                                                   Više...

Drumski saobraćaj - ciljevi

Drumski saobracaj

- Razvoj javnog i privatnog partnerstva.

- Formiranje kvalitetnih baza podataka 

- Standardizacija i modernizacija putnog sistema

                                                  Više...

Železnički saobraćaj - ciljevi

3

- Razvoj intermodalizma 

- Strategija razvoja lokalnih i regionalnih pruga

- Formiranje logističkih centara

                                                  Više...