nedelja, 16 decembar 2018

GRUPACIJA  ZA RAZVOJ  INFORMACIONIH SISTEMA I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U SAOBRAĆAJU   KTLV 

 

r.br.

 

IME I PREZIME

 

FUNKCIJA

FIRMA

ADRESA

TELEFON

MOB.TEL

E-MAIL

1.

Sanja Maksimović

 

Koordinator za razvoj informacionih sistema i komunikacione tehnologije u saobraćaju

 

Pokrajinski Sekretarijat za privredu

Mihajla Pupina 16,

21000 Novi Sad

 

 

064/6158417

sanja.maksimovic

@vojvodina.gov.rs

2.

dr Mirjana Kranjac

 

 

Koordinator za razvoj informacionih sistema i komunikacione tehnologije u saobraćaju

 

Evropski univerzitet Beograd

 

 

064/6113509

mirjana.kranjac

@hotmail.com