nedelja, 16 decembar 2018

Strateški interesi članica u granama transporta i logistike:

1. Opština Apatin: revitalizacija pruge Apatin-Sonta , razvoj intermodalnog terminala i uspostavljanje putničkog saobraćaja u regionu

2. Opština Odžaci: revitalizacija staničnih koloseka na pruzi Novi Sad-Bogojevo, uspostavljane redovnog putničkog saobraćaja na istoj pruzi

3. „Hipol“-Odžaci: revitalizacija koloseka u stanici Odžaci, uspostavljanje redovnog prevoza roba na relaciji Pančevo-Odžaci

4. "Metanolsko-sirćetni kompleks" a.d. Kikinda: revitalizacija pruga Senta - Subotica, Kikinda - Ban. Miloševo - Zrenjanin - Pančevo, Kikinda - Ban. Aranđelovo

5. Lafarge: revitalizacija pruge Petrovaradin –Beočin

6. Tarkett: prevoz kolskih pošiljaka železnicom u međunarodnom saobraćaju i prevoz proizvoda kontejnerima železnicom

7. Fakultet tehničkih nauka Novi Sad: izrada prtojekata

8. Tara International Consulting: konsultantske usluge, projekti

9. AŽD „Saobraćajni sistemi“: projektovanje i izvođenje radova na železnici

10. Petrohemija-Pančevo: uredni transporti roba

                Strateški   dokumenti

1. Revitalizacija pruga i železničkog putničkog i robnog saobraćaja u zapadnobačkom okrugu;   Univezitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Institut saobraćajnog fakulteta, Katedra za eksploataciju železnica, železničke pruge, stanice i čvorove, Beograd, 2007.

2. Revitalizacija pruga i železničkog putničkog i robnog saobraćaja na prugama Novi Sad – Bečej Senta – Horgoš i Bečej – Vrbas; Univezitet u Beogradu Saobraćajni fakultet, Institut saobraćajnog fakulteta, Katedra za eksploataciju železnica, železničke pruge, stanice i čvorove, Beograd, 2008.

3. Revitalizacija pruga i železničkog putničkog i robnog saobraćaja u južnonobačkom okrugu; Univezitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Institut saobraćajnog fakulteta, Katedra za eksploataciju železnica, železničke pruge, stanice i čvorove, Beograd, 2008.

4. Idejno tehnološko rešenje izgradnje međunarodne luke Apatin sa logističkim centrom; Klaster transporta i logistike Vojvodine, Apatin, 2013.

5.Makro analiza robnih i transportnih tokova u Autonomnoj pokrajini Vojvodini; Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, 2012.