nedelja, 16 decembar 2018

Uspostavljanje međunarodne saradnje Klastera

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine uspostavio, uz podršku Regionalne agencije za razvoj MSP Alma Mons, međunarodnu saradnju sa Mađarskom logističkom asocijacijom, koju predstavlja predsednik Zoltan Dor i sa agencijom "Agenda Consulting" koju predstavlja Bakaj Laslo, direktor. Sporazum o poslovnoj saradnji je potpisan 11. jula 2017. godine prilikom poslovnog susreta u Subotici. Sastanku je prisustvovao i gospodin Nenad Kecman, izvršni direktor "Železnice Srbije" AD, i gospođa Koci Ana, projektni menadžer. Na sastanku je razgovarano o zajedničkim temama vezanim za unapređenje logističkih potencijala i sistema u Mađarskoj i Srbiji kao i o projektima za operacionalizaciju međunarodne saradnje na ovom polju.

sing1

sing2

sing3