četvrtak, 26 april 2018

Saradnja Klastera sa Regionalnom Privrednom Komorom Novi Sad

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je stupio u kontakt sa Regionalnom Privrednom Komorom Novi Sad i dogovoren je sastanak KTLV i grupacije za saobraćaj RPK NS za dan 7. novembar 2014. godine. Klaster će na tom sastanku prezentovati sledeće: pregled planiranih logističkih centara na regionu RPK NS; mogućnosti za planiranje i izgradnju logističkih centara; mogućnosti za postupak javno-privatnog partnerstva; mogućnosti za organizaciju novih vidova transporta primenom intermodalnih tehnologija.

rpk-nsktlv

Predstavnici Bačke Palanke putuju u Brisel: priobalje i luka zovu ulagače

Od 6 - 9. oktobra u Briselu na Konferenciji o razvoju priobalja Dunava opštinu Bačka Palanka predstavljaće njen predsednik Aleksandar Đedovac. Tamo će biti predstavljen projekat koji je ovde već popularno nazvan „Bačka Palanka na vodi“. Ova varoš i jeste bukvalno na vodi jer tu je Dunav, kao i zalivno jezero Tikvara.

- Idem u Brisel sa željom da onima koji odlučuju o bitnim projektima i potencijalnim ulagačima prikažem naše planove i ubedim ih da treba da investiraju u ovu našu varoš koja je centar komune sa preko 57.000 stanovnika, koja živi i zavisi od Dunava – rekao je Aleksandar Đedovac na konferenciji za novinare.

- U Briselu ću se zalagati za projekat uređenja priobalja, čija će izgradnja sigurno trajati par godina i koji traži velika sredstva. Ali, založiću se i za projekat nove luke, i još tri projekta, među kojima su i ovdašnje škole i „Mađarska kuća“ – poručio je Đedovac.  M. Sudžum

Preuzeto iz: novine „Dnevnik“ 4. 10. 2014. i http://www.ekapija.com/website/sr/page/949188/Privilegija-gradova-na-reci-Ba%C4%8Dka-Palanka-planira-da-kraj-Dunava-izgradi-vesla%C4%8Dku-stazu-marinu-sportsko-rekreativni-centar-akva-park-hotele

tikvara_1_240714_tw1024tikvara_2_240714_tw1024tikvara_3_240714_tw1024tikvara_5_240714_tw1024


Promocija IPA projekta Srbija-Rumunija

Promocija IPA projekta Srbija-Rumunija pod nazivom "Uvođenje modernih transportnih tehnologija u logističke veze Banata", sa prezentacijom "Studije izvodljivosti logističkog centra i intermodalnog terminala Vršac" biće održana u četvrtak 16. 10. 2014. godine u 11 časova u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine u Hajduk Veljkovoj 11 u Novom Sadu. 

Poziv upućuju: Klaster Transporta i Logistike Vojvodine, Privredna komora Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u saradnji sa opštinom Vršac.

Projekat je rađen na osnovu inicijative i dogovora opštine Vršac i susedne opštine, rumunskog grada Rešice, uz finansiranje odgovarajućeg fonda EU za IPA projekte i trajao je 15 meseci. Krajnji rezultat su urađene dve Studije izvodljivosti, jedna za opštinu Rešice i jedna za opštinu Vršac. 

Na završnim promotivnim skupovima u Rumuniji, gradu Rešice, i u Vršcu 29. 8. 2014. istaknut je značaj ovog projekta i naročito je ukazano da je to prvi urađen projekat za logistički centar sa intermodalnim terminalom u Srbiji, koji istovremeno ima i svu neophodnu dodatnu prostorno-urbanističku dokumentaciju. Istovremeno, taj projekat se uklapa u Prostorni plan Republike Srbije i u Regionalni prostorni plan AP Vojvodine, kao logistički centar regionalnog značaja.

Vrlo je važno da se ovaj projekat javno promoviše, pre svega radi investitora, ali i radi toga što je to model koji se može primeniti i u drugim lokalnim samoupravama pošto je, izmedju ostalog, i težnja Programa razvoja AP Vojvodine 2014 - 2020. da se formira mreža logističkih centara u AP Vojvodini.AGENDA:

11.00h Otvaranje promocije i prezentacije IPA projekta

11.00 - 11.30h Obraćanje skupu predstavnika:

- Privredne komore Vojvodine

- Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

- Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

- opštine Vršac

- Klastera Transporta i Logistike Vojvodine

11.30 - 12.30h Predstavljanje Studije: Saobraćajni fakultet Beograd

12.30 - 13.00h Diskusija i pitanjaČLANICAMA KLASTERA TRANSPORTA I LOGISTIKE VOJVODINE

Predmet: Obaveštenje o aktivnosti Klastera u odnosu na primenu modernih transportnih tehnologija

Poštovane/i,

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine, čija ste Vi članica, organizovao je, uz podršku dva sekretarijata pokrajinske Vlade AP Vojvodine (Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Sekretarijata za medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu) i Privredne komore Vojvodine, javnu promociju IPA projekta Srbija - Rumunija, koja je za rezultat imala izradu posebnog dokumenta pod nazivom "Studija izvodljivosti logističkog centra i intermodalnog terminala Vršac". U okviru tog projekta izrađena je i posebna Studija za intermodalni terminal u rumunskom gradu Rešice.

Od svog osnivanja 2011. godine, Klaster u svom Programu rada ima za cilj, izmedju ostalog, i organizaciju i povezivanje svog članstva, kao i drugih institucija i privrednih društava, u odnosu na promociju i uvodjenje modernih transportnih tehnologija i sistema logistike, čiji je osnov za primenu i funkcionisanje projektovanje i izgradnja intermodalnih terminala.

U tom procesu nezaobilazna je uloga lokalnih samouprava, koje u svojim Prostornim planovima i Strategijama održivog razvoja planiraju nephodna prostorno-urbanistička dokumenta i čine napore da realizuju razvoj logističkih centara sa intermodalnim terminalima, uz primenu javno-privatnog partnerstva. Klaster je, upravo na takvim svojim aktivnostima, i u procesu edukacije i promocije lokalnih samouprava u oblasti modernih transportnih tehnologija, doprineo i uspešnoj realizaciji IPA projekta Srbija-Rumunija.

Obaveštavajući Vas o prednjem, prenosimo Vam želju da se stvoreni model uspešno primeni i na sve druge članice Klastera, kao i na ostale subjekte koji su potencijalni partneri u tom projektu. Želimo da iskažemo zadovoljstvo što je Klaster postigao takav rezultat, uz Vašu pomoć i razumevanje.

Dostavljajući vam pozivnicu za promociju, nadamo se da ćete prisustvovati promociji navedenog projekta i da ćemo uskoro biti u situaciji da takav projekat primenimo i u vašim sredinama.

Srdačno,

Mr Milan Vučinić

Klaster menadžer

pkvktlvpsmspsp

Inicijativa za uvođenje brodske linije do Rusije

Privredna komora Srbije uputila je inicijativu Trgovinskom predstavništvu Ruske federacije u Srbiji za upostavljanje brodske linije između Srbije i Rusije, izjavio je danas predstavnik PKS-a Miloš Kosanić. On je na skupu "Dan luke Konstanca" u Beogradu izjavio da bi ta linija trebalo da funkcioniše po principu partnerskih odnosa u kome bi srpski brodari robu vozili do rumunske luke Konstance, gde bi je preuzimali brodari iz Rusije. "Takav oblik transporta robe bi bio jeftiniji od drumskog", rekao je on.

Generalni direktor Luke Konstanca Valeri Nikolaj Jonesku rekao je da ova rumunska luka obezbeđuje Srbiji jeftiniji alternativni prevoz koji ne šteti životnoj sredini, a koji značajno štedi vreme u prometu robe koja stiže sa Dalekog istoka ka zemljama centralne i istočne Evrope. On je istakao da se transport robe između Rumunije i Srbije koji se obavlja kroz luku Konstanca značajno povećao poslednjih godina. "Za prvih sedam meseci ove godine, transport robe između Luke Konstanca i Srbije iznosio je 2,5 miliona tona", rekao je on.

U ukupnom trnasportu, kako je naveo, najvažnije su žitarice kojih se preveze više od 1,1 miliona tona, a odmah zatim ruda gvožđa i otpada kojih se iz Srbije preko Konstance preveze 725.000 tona. Rumunska Luka Konstanca i Luka Pančevo potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji predviđa saradnju dve luke u pomorskom transportu i zajednički pristup projektima Evropske unije namenjenim razvoju lučke delatnosti u Rumuniji i Srbiji. 

Generalni direktor Luke Pančevo Sanja Djurišić izjavila je Tanjugu da ovaj memorandum otvara vrata za nove razvojne projekte, ali i da Luka Pančevo u jačoj saradnji sa Konstancom bude korak bliže u integraciji EU. Ona je navela da transport Dunavom preko Konstance, svakako može da bude šansa za veći izvoz srpskih proizvođača u Rusiju.

"Sigurno je da je ovaj način transporta povoljniji od deset do dvadeset odsto u odnosu na železnički i drumski", navela je ona.   izvor: Tanjug

Memorandum_o_razumevanje

Predstavnici Luke Konstanca i Luke Pančevo potpisali Memorandum o razumevanju


Predlog Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije

Prema zaključku Vlade Republike Srbije koji je usvojen, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formalno je zaduženo za organizaciju javne rasprave povodom radne verzije Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine.

Javna rasprava je zakazana u sledećim terminima i na sledećim mestima: u Donjem Milanovcu 2. septembra 2014. godine, u Senti 5. septembra 2014. godine, u Sremskoj Mitrovici (u prostorijama Gradske uprave Sremske Mitrovice, ulica Sv. Dimitrija br. 13) 16. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Novom Sadu u Privrednoj Komori Vojvodine (ulica Hajduk Veljkova br. 11) 23. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Beogradu u prostorijama Privredne Komore Srbije (ulica Resavska br. 13-15) dana 25. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu Strategije odnosno pripremiće konačnu verziju predloga Strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Dana 3. septembra 2014. održan je pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu sastanak Stručnog saveta za logistiku, dok je 4. septembra 2014. takođe u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu održan sastanak Saveta za vodni saobraćaj na kome su donete primedbe i sugestije i koje su upućene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine će formirati posebne primedbe i dostaviće ih nadležnom ministarstvu. Primedbe će biti sačinjene u saglasnosti sa članicama Klastera.

Radna verzija Predloga Strategije može se naći na sajtu http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godine

mali_grb_kolorni_rgb_Srbijavodni

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godineStrana 4 od 15