četvrtak, 15 novembar 2018

Inicijativa za uvođenje brodske linije do Rusije

Privredna komora Srbije uputila je inicijativu Trgovinskom predstavništvu Ruske federacije u Srbiji za upostavljanje brodske linije između Srbije i Rusije, izjavio je danas predstavnik PKS-a Miloš Kosanić. On je na skupu "Dan luke Konstanca" u Beogradu izjavio da bi ta linija trebalo da funkcioniše po principu partnerskih odnosa u kome bi srpski brodari robu vozili do rumunske luke Konstance, gde bi je preuzimali brodari iz Rusije. "Takav oblik transporta robe bi bio jeftiniji od drumskog", rekao je on.

Generalni direktor Luke Konstanca Valeri Nikolaj Jonesku rekao je da ova rumunska luka obezbeđuje Srbiji jeftiniji alternativni prevoz koji ne šteti životnoj sredini, a koji značajno štedi vreme u prometu robe koja stiže sa Dalekog istoka ka zemljama centralne i istočne Evrope. On je istakao da se transport robe između Rumunije i Srbije koji se obavlja kroz luku Konstanca značajno povećao poslednjih godina. "Za prvih sedam meseci ove godine, transport robe između Luke Konstanca i Srbije iznosio je 2,5 miliona tona", rekao je on.

U ukupnom trnasportu, kako je naveo, najvažnije su žitarice kojih se preveze više od 1,1 miliona tona, a odmah zatim ruda gvožđa i otpada kojih se iz Srbije preko Konstance preveze 725.000 tona. Rumunska Luka Konstanca i Luka Pančevo potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji predviđa saradnju dve luke u pomorskom transportu i zajednički pristup projektima Evropske unije namenjenim razvoju lučke delatnosti u Rumuniji i Srbiji. 

Generalni direktor Luke Pančevo Sanja Djurišić izjavila je Tanjugu da ovaj memorandum otvara vrata za nove razvojne projekte, ali i da Luka Pančevo u jačoj saradnji sa Konstancom bude korak bliže u integraciji EU. Ona je navela da transport Dunavom preko Konstance, svakako može da bude šansa za veći izvoz srpskih proizvođača u Rusiju.

"Sigurno je da je ovaj način transporta povoljniji od deset do dvadeset odsto u odnosu na železnički i drumski", navela je ona.   izvor: Tanjug

Memorandum_o_razumevanje

Predstavnici Luke Konstanca i Luke Pančevo potpisali Memorandum o razumevanju


Predlog Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije

Prema zaključku Vlade Republike Srbije koji je usvojen, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formalno je zaduženo za organizaciju javne rasprave povodom radne verzije Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine.

Javna rasprava je zakazana u sledećim terminima i na sledećim mestima: u Donjem Milanovcu 2. septembra 2014. godine, u Senti 5. septembra 2014. godine, u Sremskoj Mitrovici (u prostorijama Gradske uprave Sremske Mitrovice, ulica Sv. Dimitrija br. 13) 16. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Novom Sadu u Privrednoj Komori Vojvodine (ulica Hajduk Veljkova br. 11) 23. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Beogradu u prostorijama Privredne Komore Srbije (ulica Resavska br. 13-15) dana 25. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu Strategije odnosno pripremiće konačnu verziju predloga Strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Dana 3. septembra 2014. održan je pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu sastanak Stručnog saveta za logistiku, dok je 4. septembra 2014. takođe u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu održan sastanak Saveta za vodni saobraćaj na kome su donete primedbe i sugestije i koje su upućene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine će formirati posebne primedbe i dostaviće ih nadležnom ministarstvu. Primedbe će biti sačinjene u saglasnosti sa članicama Klastera.

Radna verzija Predloga Strategije može se naći na sajtu http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godine

mali_grb_kolorni_rgb_Srbijavodni

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godineRevizija postojeće i usvajanje nove strategije održivog razvoja opštine Apatin za period 2014-2020 iz sredstava Pokrajine

velika_slika_panoramaOpština Apatin je učestvovala na konkursu u za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregioonalnu saradnju i lokalnu samoupravu sa projektnim predlogom za finansiranje strateškog dokumenta opštine u okviru projekta "REVIZIJA POSTOJEĆE I USVAJANJE NOVE STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE APATIN ZA PERIOD 2014-2020. UZ IMPLEMENTACIJU SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA".

Ovaj projekat treba da obezbedi uspešan proces revidiranja postojećeg strateškog dokumenta, izradom Strategije za nov budžetski period Evropske unije 2014-2020. sa Akcionim planom, po Metodologiji za izradu strateških dokumenata JLS na prostoru AP Vojvodine, koja treba da obezbedi sistemski pristup planiranju razvoja i praćenje ukupnog regionalnog razvoja na pokrajinskom i nacionalnom nivou.

Projektom će se ubrzati aktiviranje relevantnih regionalnih i nacionalnih planova, mesta i uloge Opštine Apatin u njima i samim tim očekuje se da opština Apatin generalno uveća svoju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pokrajinski sekratarijat obezbediće 69.44% od ukupne vrednosti projekta u iznosu od 1.225.000 dinara. Opština Apatin obezbediće preostalih 30,56% planiranih finansijskih sredstava kroz sopstevno učešće, koje će obezbediti kroz mesečna primanja zaposlenih lica angažovanih na projektu i budžetskih sredstava u iznosu od 544.376 dinara.

Aktivnostima projekta koordinira Kancelarija za LER opštine kojoj će partner u ovom složenom procesu biti poslovno udruženje Klaster Transporta i Logistike Vojvodine (KTLV) koji ima reference u saradnji sa JLS i u međuopštinskom povezivanju a trenutno učestvuje u procesu izrade strateških dokumenata po pomenutoj Metodologiji u više opština. Partnerska organizacija će sa posebnom pažnjom učestvovati u delu koji sagledava i planira razvoj infrastrukture, urbanizma, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine. Planirano potpisivanje Ugovora zakazano je za 05.09.2014. godine u Klubu poslanika Skupštine APV. Ugovor će potpisati Zamenik Predsednika Miodrag Bakić.

Preuzeto sa: http://www.soapatin.org/jednavest.aspx?vest=1262


Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje"

Udruženje za unapređenje međunarodne saradnje za održivi razvoj sliva Dunava i Srbije organizuje 25. međunarodnu naučnu konferenciju pod naslovom "Dunavska strategija: od ideje do ostvarenja" od 24 - 26. septembra 2014. godine u Bačkoj Palanci, Beogradu i Smederevu

Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje" (MNF "DRS"), interdisciplinarno udruženje eksperata i istraživača posvećenih unapređenju međunarodne saradnje u oblasti održivog razvoja i održivog korišćenja prirodnih i kulturno-istorijskih resursa u slivu Dunava obeležava četvrt veka svoje aktivnosti organizacijom svoje 25. međunarodne konferencije "Dunavska strategija: od ideje do ostvarenja" - od teorijskih razmatranja do investicionih projekata. Cilj ove konferencije je da promoviše značajne projekte i projektne ideje u oblasti održivog razvoja Srbije.

Projektne ideje, tekuće projekte i najbolje primere realizovanih projekata treba predložiti do 10. septembra 2014, e-mailom na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Prvog dana konferencije, 24. septembra 2014. godine, govornici će biti Aleksandar Đedovac - predsednik opštine Bačka Palanka i domaćin Konferencije, Branislav Bugarski - pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade AP Vojvodine, Ištvan Pastor - Predsednik Skupštine Vojvodine, dr Erhard Busek - nekadašnji Vicekancelar Austrije, predsednik "Instituta za Podunavlje i Srednju Evropu" kao i Austrijskog Ekonomskog Senata, Peter Langer - Savet Dunavskih gradova i regiona (CoDCR), mr Srđan Vezmar - direktor Regionalne razvojne agencije Bačka - pozdravni govor u svojstvu suorganizatora, dr Edita Stojić Karanović - naučni savetnik, predstavnica MNF "DRS", Fran Mikuličić - Regionalna razvojna agencija Bačka, mr Milan Vučinić - Klaster Transporta i Logistike Vojvodine, mr Slobodan Spasić - Regionalna razvojna agencija Bačka, Ištvan Silvaši - predsednik Saveza mađarskih prostornih planera. 

cropped-header1


Promocija međunarodnog IPA projekta „Uvođenje modernih transportnih tehnologija u logističke veze Banata"

29. avgusta 2014. godine održana je javna prezentacija povodom završetka studije izvodljivosti logističkog centra i intermodalnog terminala Vršac koja je urađena na osnovu dobijenih sredstava na osnovu međunarodnog IPA konkursa i gde su učestvovale Opština Vršac i regija Karaš-Severin iz Rumunije, konkretno grad Rešice. Projekat je trajao 12 meseci i izvršena je promocija studije izvodljivosti u Rešicama a zatim u Vršcu. Klaster je aktivno učestvovao u savetodavnoj ulozi i pozvan je na prezentaciju u Vršcu da održi predavanje na temu promocije intermodalnog terminala i značaj intermodalnih tehnologija za regiju Južnog Banata (deo Banata u Republici Srbiji i deo Banata u Republici Rumuniji).

Grb_VrsacActual_Caras-Severin_county_CoA

Strana 5 od 15