četvrtak, 15 novembar 2018

Projekat turističko-muzejskih pruga u Južnom Banatu

09. septembar 2013. 

Koristeći pozitivna iskustva Evropskih turističko-muzejskih pruga, kao i "Šarganske osmice", Opštine Vršac i Bela Crkva kao i susedna županija Karaš-Severin u Rumuniji saglasile su se da se najstarija pruga na Balkanu, Oravica - Jasenovo - Bela Crkva - Bazijaš, stavi u funkciju turizma a u interesu sopstvenog regionalnog razvoja. Tim povodom je u Opštini Bela Crkva 09. septembra 2013. godine predstavljen elaborat o turističko-muzejskim prugama Južnog Banata. Elaborat je urađen od strane Klastera transporta i logistike Vojvodine.

web2web1a

Elaboratom je obuhvaćena pruga Oravica - Jan - Jasenovo - Bela Crkva - Bazijaš, na kojoj je potrebno izgraditi prugu na delu od granice sa Rumunijom kod Dobričeva do Jasenova (8 kilometara), kao i na delu od Bele Crkve do Bazijaša (pristaništa na Dunavu) na Rumunskoj strani. Elaborat je prezentovao moderator skupa, mr Milan Vučinić, koji je predsednik Saveta za železnički saobraćaj pri Pokrajinskoj vladi, ujedno i predsednik radne grupe za ove projekte i generalni menadžer Klastera transporta i logistike Vojvodine. Projekat je prihvaćen i zaključeno je da se aktivnosti nastave u saradnji sa partnerom iz Rumunije Županijom Karaš - Severin.Konferencija "Uvod u tržište transporta i logistike u Srbiji"

30. oktobar 2013.

Konferenciju je organizovala Delegacija Nemačke privrede u Srbiji, od strane Milana Vučkovića zaduženog za odnose sa javnošću i upravljanje projektima.

Dnevni red je sadržao:

- situaciju u pogledu logističke branše i infrastrukture u Srbiji

- šanse u pogledu budućeg razvoja tržišta

- umrežavanje sa preduzećima, društvenim agencijama, društvenim institucijama

Konferencija_30_10_2013

Konferencija je održana u okviru studijskog putovanja predstavnika desetak nemačkih kompanija kao i jednog od najvećih evropskih udruženja za špediciju i logistiku "VSL" iz Dizeldorfa, radi ostvarivanja poslovnih kontakata sa lokalnim i javnim preduzećima iz ove oblasti kao i planiranim projektima.

Uvodničar je bio Slavoljub Jevtić, predsednik Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata PU "Transport i logistika". Govoreći o mreži panevropskih koridora u našoj zemlji, on je identifikovao i komplikovane i spore administrativne procedure koje predstavljaju dodatnu kočnicu u razvoju ove oblasti.

Konferencija je pokazala da su za napredak, modernizaciju, povećanje kapaciteta na panevropskim Koridorima VII i X zainteresovane i zemlje i mnogobrojne kompanije sa severa Evrope. Naročito je naglašeno da postoji deficit profesionalnog iskustva i nedovoljna razvijena infrastruktura intermodalnih terminala, uz poseban problem koji za zemlju predstavlja pretovar opasnih materija.

Klaster transporta i logistike Vojvodine je predstavio svoje aktivnosti na skupu i istovremeno je istakao svoju zainteresovanost za razvoj logističkih usluga pre svega u prevozu kontejnera. Predstavljen je projekat klastera koji se odnosi na prevoze kontejnerima iz Srbije za Rusiju.

Konferencija_Uvod_u_trite_transporta_i_logistike_u_Srbiji

izvor fotografija: http://www.carina.rs/lat/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=647


Srpsko-mađarski železnički projekat od 1,5 milijardi evra

SRB_Madj_sporazum

10. maj 2013. 

Predstavnici železnica Srbije i Mađarske potpisali su danas Memorandum o razumevanju čiji je cilj modernizacija saobraćaja na relaciji Beograd-Budimpešta, a ukupna vrednost projekta je 1,5 milijardi evra. Radi se o deonici koja je duga oko 400 kilometara, a na kojoj bi bilo moguće postići brzine i veće od 160 kilometara na sat. U pitanju je zajednički projekat dve države, a sredstva bi trebalo da se obezbede iz kineskog kredita koji je na raspolaganju centralnoevropskim zemljama.

Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić rekao je da se danas vozom putuje osam sati između Beograda i Budimpešte, i istakao da će za dve do tri godine, nakon realizacije projekta, voz na toj relaciji moći da stigne za tri do četiri sata. Mrkonjić je podsetio da se još 1991. godine pregovaralo sa Mađarima o izgradnji drugog koloseka pruge za vozove velikih brzina između Beograda i Budimpešte.Ovo bi, prema njegovim rečima, trebala da bude pruga za brzine veće od 160 kilometara na sat, sa dva koloseka, elektrificirana i da se koristi za mešoviti saobraćaj.


Opširnije...

Novi predlog zakona o železnici u skupštinskoj proceduri

voz_zeleznica_predlog_zakona

23. april 2013.

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva saobraćaja usvojila je Predlog zakona o železnici i uputila ga u skupštinsku proceduru. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u članu 87, tačka 6 Ustava RS. Još uvek važeći Zakon o železnici donet je 2005 godine i ciljevi koji su se želeli postići bili su poboljšanje efikasnosti železničkog sistema i integrisanje železnica u železnički sistem Evropske unije. Tadašnji osnovni koncept imao je nekoliko elemenata: nezavisno poslovanje železničkih preduzeća, stvaranje uslova za pojavu više železničkih prevoznika i upravljača železničke infrastrukture što je trebalo da dovede do pojave konkurencije i poboljšanje kvaliteta prevoza, razdvajanje železničkog sistema na upravljanje infrastrukturom i prevoz u putničkom i teretnom saobraćaju kao i osnivanje poseben Direkcije za železnice koja je u stvari jedno regulatorno telo između Vlade Republike Srbije i železničkih preduzeća. Istovremeno jedan od zadataka je bio sa relevantnim propisima Evropske unije.

U toku 7 godina važenja ovog zakona ustanovljeno je da postoje elementi zbog kojeg se zakon treba promeniti i da su potrebne značajne novine.

Najvažnije novine su sadržane u odredbama člana 7. Predloga Zakona gde je definisano da je status železničke infrastrukture dobro u opštoj upotrebi u svojini Republike Srbije i definisani su subjekti koji mogu imati svojstvo upravljača javne železničke infrastrukture kao i uslove koji taj upravljač mora ispunjavati da bi dobio licencu i sertifikat o bezbednosti. Odredbama člana 9. Predloga zakona propisano je da se poslovi upravljanja na delu železničke infrastrukture za koje privredno društvo nema ekonomski interes mogu dati autonomnoj pokrajini odnosno jedinici lokalne samouprave.


Opširnije...

Zbog nemara na Dunavu gubimo trećinu izvoza

m_kranjac_interaktivna_mapa

20. april 2013.

Investicija Al Dahre u pančevačku Luku još jednom je pokazala i da je Dunav veliki rudnik para i da mi nismo sposobni da ga iskoristimo. Luke, marine, i logistički centri zaista su relana šansa za razvoj i ovih delatnosti ali i privrede. 

Interaktivna mapa logističkog potencijala APV, koja je predstavljena ovih dana u Skupštini Vojvodine,  omogućava dobijanje relevantnih podataka o logističkim centrima u Pokrajini  za potrebe privrede i potencijalnih investitora. Sekretar Pokrajinskog Saveza za logistiku doc. dr Mirjana Kranjac kaže da će mapa biti dostupna preko veb portala Sekretarijata za privredu svim potencijalnim korisnicima i omogućiće korišćenje brojnih podataka.

Mapa sadrži podatke iz oblasti  železničke i drumske infrastrukture, mape reka i kanala, luka i opisa svih logističkih centara u Vojvodini i kapaciteta luka. U njoj su predstavljeni svi podaci koji odražavaju potencijal logističkog centra: od površine, strukture vlasništva, blizine saobraćajne i komunalne infrastrukture, postojanja planske dokumentacije (generalnih, opštih i detaljnih planova regulacije), mehanizacije i skladišnih kapaciteta.

R. Dautović


Strana 8 od 15