sreda, 25 april 2018
Baner
Baner
Naslovna.jpg

Poslednje aktivnosti

Poslednje vesti

Predlog Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije

El. pošta Štampa PDF

Prema zaključku Vlade Republike Srbije koji je usvojen, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture formalno je zaduženo za organizaciju javne rasprave povodom radne verzije Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine.

Javna rasprava je zakazana u sledećim terminima i na sledećim mestima: u Donjem Milanovcu 2. septembra 2014. godine, u Senti 5. septembra 2014. godine, u Sremskoj Mitrovici (u prostorijama Gradske uprave Sremske Mitrovice, ulica Sv. Dimitrija br. 13) 16. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Novom Sadu u Privrednoj Komori Vojvodine (ulica Hajduk Veljkova br. 11) 23. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova, u Beogradu u prostorijama Privredne Komore Srbije (ulica Resavska br. 13-15) dana 25. septembra 2014. godine od 11 do 13 časova.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o predlogu Strategije odnosno pripremiće konačnu verziju predloga Strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Dana 3. septembra 2014. održan je pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu sastanak Stručnog saveta za logistiku, dok je 4. septembra 2014. takođe u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu održan sastanak Saveta za vodni saobraćaj na kome su donete primedbe i sugestije i koje su upućene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine će formirati posebne primedbe i dostaviće ih nadležnom ministarstvu. Primedbe će biti sačinjene u saglasnosti sa članicama Klastera.

Radna verzija Predloga Strategije može se naći na sajtu http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godine

mali_grb_kolorni_rgb_Srbijavodni

http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/strategija-razvoja-vodnog-saobracaja-republike-srbije-od-2015-do-2025-godineRevizija postojeće i usvajanje nove strategije održivog razvoja opštine Apatin za period 2014-2020 iz sredstava Pokrajine

El. pošta Štampa PDF

velika_slika_panoramaOpština Apatin je učestvovala na konkursu u za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregioonalnu saradnju i lokalnu samoupravu sa projektnim predlogom za finansiranje strateškog dokumenta opštine u okviru projekta "REVIZIJA POSTOJEĆE I USVAJANJE NOVE STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE APATIN ZA PERIOD 2014-2020. UZ IMPLEMENTACIJU SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA".

Ovaj projekat treba da obezbedi uspešan proces revidiranja postojećeg strateškog dokumenta, izradom Strategije za nov budžetski period Evropske unije 2014-2020. sa Akcionim planom, po Metodologiji za izradu strateških dokumenata JLS na prostoru AP Vojvodine, koja treba da obezbedi sistemski pristup planiranju razvoja i praćenje ukupnog regionalnog razvoja na pokrajinskom i nacionalnom nivou.

Projektom će se ubrzati aktiviranje relevantnih regionalnih i nacionalnih planova, mesta i uloge Opštine Apatin u njima i samim tim očekuje se da opština Apatin generalno uveća svoju konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pokrajinski sekratarijat obezbediće 69.44% od ukupne vrednosti projekta u iznosu od 1.225.000 dinara. Opština Apatin obezbediće preostalih 30,56% planiranih finansijskih sredstava kroz sopstevno učešće, koje će obezbediti kroz mesečna primanja zaposlenih lica angažovanih na projektu i budžetskih sredstava u iznosu od 544.376 dinara.

Aktivnostima projekta koordinira Kancelarija za LER opštine kojoj će partner u ovom složenom procesu biti poslovno udruženje Klaster Transporta i Logistike Vojvodine (KTLV) koji ima reference u saradnji sa JLS i u međuopštinskom povezivanju a trenutno učestvuje u procesu izrade strateških dokumenata po pomenutoj Metodologiji u više opština. Partnerska organizacija će sa posebnom pažnjom učestvovati u delu koji sagledava i planira razvoj infrastrukture, urbanizma, komunalne delatnosti i zaštite životne sredine. Planirano potpisivanje Ugovora zakazano je za 05.09.2014. godine u Klubu poslanika Skupštine APV. Ugovor će potpisati Zamenik Predsednika Miodrag Bakić.

Preuzeto sa: http://www.soapatin.org/jednavest.aspx?vest=1262

Poslednje ažurirano utorak, 09 septembar 2014 11:30

Aktivnosti Klastera u okviru turističke ponude za kruzere

El. pošta Štampa PDF

Jedno od novih opredeljenja Klastera Transporta i Logistike Vojvodine je saradnja sa JP Pristan i Marina „Apatin“ u pogledu prijema turista sa rečnih turističkih brodova – kruzera. Između Klastera i JP Pristan i Marina „Apatin“ sklopljen je sporazum na osnovu odobrenja opštinskog veća o mogućnostima Klastera da organizuje prijem turističkih grupa. Proces ugovaranja sa tur-operaterima je složen i dug i zahteva kreiranje više alternativnih programa.

Dana 2. septembra 2014. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Apatin, Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je organizovao sastanak sa svim potencijalnim ponuđačima određenih turističkih ponuda za sastavljanje programa. Sastanku su prisustvovale turističke organizacije Apatina i Sombora, razna udruženja iz oblasti kulturne, istorijske i društvene delatnosti kao i centri za kulturu; pozvani su bili i Apatinska Pivara, Banja Junaković i udruženja koja gaje tradiciju odnosa sa Podunavskim Švabama, koji često posećuju Apatin. Zaključak sa sastanka je da svi učesnici dostave Klasteru svoj predlog za dopunu programa i da se onda nakon toga sklopi protokol kojim bi se definisalo više alternativnih programa.

kruzer1

kruzer2

Poslednje ažurirano četvrtak, 04 septembar 2014 10:26

Promocija međunarodnog IPA projekta „Uvođenje modernih transportnih tehnologija u logističke veze Banata"

El. pošta Štampa PDF

29. avgusta 2014. godine održana je javna prezentacija povodom završetka studije izvodljivosti logističkog centra i intermodalnog terminala Vršac koja je urađena na osnovu dobijenih sredstava na osnovu međunarodnog IPA konkursa i gde su učestvovale Opština Vršac i regija Karaš-Severin iz Rumunije, konkretno grad Rešice. Projekat je trajao 12 meseci i izvršena je promocija studije izvodljivosti u Rešicama a zatim u Vršcu. Klaster je aktivno učestvovao u savetodavnoj ulozi i pozvan je na prezentaciju u Vršcu da održi predavanje na temu promocije intermodalnog terminala i značaj intermodalnih tehnologija za regiju Južnog Banata (deo Banata u Republici Srbiji i deo Banata u Republici Rumuniji).

Grb_VrsacActual_Caras-Severin_county_CoA
Poslednje ažurirano četvrtak, 04 septembar 2014 09:47

Rezultati konkursa Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

El. pošta Štampa PDF

Klaster Transporta i Logistike Vojvodine je u saradnji sa lokalnim samoupravama Apatina i Sombora učestvovao u formiranju prijave za konkurs Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Osnovna namera je bila da se u opštini Apatin uradi revizija i inoviranje dokumenta Strategija održivog razvoja opštine Apatin 2009 – 2019. sa novim nazivom Strategija održivog razvoja 2014 – 2020. i sa uvođenjem elemenata koji se odnose na “Vojvođanski standard”.

Sa gradom Sombor je Klaster Transporta i Logistike Vojvodine formirao prijavu koja se odnosi na projekat izrade elaborata o ekonomskoj opravdanosti Slobodne Zone Sombor. Ističe se da su obe konkursne ideje prihvaćene i da će biti realizovane.

Opširnije informacije možete pronaći na: http://www.region.vojvodina.gov.rs/Konkursi/Za-lokalne-samouprave-u-Vojvodini-47-miliona-dinara

logosekretarijatapatin-grbgrb_Sombor

Poslednje ažurirano nedelja, 24 avgust 2014 14:05

Strana 7 od 9

Članice

Opština Apatin
TARA
Hipol
Vojvodina Put
Petrohemija
RKAGRAR
TAR IC
Pansped
Opština Kanjiža
Odzaci
Luka Senta
Konzul
Kombinovani prevoz
Intersped
Hibrid
General auto
FTN
e5
Braca Ilic
AZD
AS COMMERCE
Alas Rakovac
AD ZELEZNICE
Panon Transport