četvrtak, 26 april 2018
Baner
Baner
Naslovna.jpg

Poslednje aktivnosti

Poslednje vesti

Projektni tim EU u Apatinu i učešće Klastera u projektima Opštine Apatin

El. pošta Štampa PDF

projektni-tim-eu-posetio-apatin-velikaČlanovi projektnog tima Evropske Unije u Republici Srbiji  za Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  posetili su Apatin čime je i praktično počeo rad na pripremi  kompletne dokumentacije za  izradu studije izvodljivosrtu  za projekat „Industrijska zona Apatin“.

Pozdravljajući  goste  među kojima su bili Fric Jakma, vođa projekta kojeg treba da finansira Evropska Unija,  Dejvid Lajt i Karlos  Kisneros, eksperti za ekonomska pitanja MISP-a kao i predstavnici Sekretarijata za privredu AP Vojvodine Milan Vučinić i Mirjana Kranjac, predsednik  apatinske opštine dr Živorad Smiljanić je naglasio da  kompletno opremanje industrijske zone u Apatinu treba da omogući korišćenje potencijala najveće lokacije za investiranje u opštini koja je u javnoj svojini. 

Takođe je naglasio da je industrijska zona deo kompleksnog investicionog projekta koji predstavlja homogenu prostornu i logističko-tehnološku celinu i da za ostvarenje ovog projekta  opština Apatin ulaže kontinuirani napor uz podršku Pokrajine i države Srbije. Prva faza ovog projekta je već ostvarena formiranjem Slobodne zone u zaleđu lučkog područja ali se projektom planirana efikasna međunarodna luka sa bitnim usmerenjem na kontejnere za logističke potencijale odnosno za luke Evropskog kontinenta. Učesnici ovog važnog skupa u Apatinu zajednički su ocenili da su ključni elementi projekta o kome se govorilo u sredu nasipanje peskom lokacije privredne zone za tzv prvu i treći kasetu, čija bi vrednost iznosila preko  6.600.000 evra bez PDV-a ali i obnova priključne pruge dužine 12,5 km za koju je potrebna rekonstrukcija postojeće trase. Članovi projektnog tima Evropske Unije u Republici Srbiji  za „Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave“ koji treba da pomognu u postupku pripreme ove studije izvodljivosti i da time doprinesu obezbeđivanju sredstva od EU, ocenili su da je  Apatin primer kako se treba doći do onoga šta se želi.
Glas_komune_04.04.2014
Poslednje ažurirano nedelja, 06 april 2014 12:20

Izrada Idejnog rešenja za marinu Kovin

El. pošta Štampa PDF
Posle aktivnosti iz septembra 2013. godine gde je Klaster za potrebe Opštine Apatin izradio dokumenat "Idejno rešenje izgradnje međunarodne luka Apatin sa logističkim centrom" postignut je drugi bitan važan i bitan dogovor sa Opštinom Kovin o izradi dokumenta "Idejno rešenje izgradnje nautičkog centra i marine Kovin sa studijom ekonomske opravdanosti". Osnovni sadržaj studije definisani su projektnim zadatkom u kome dominiraju: analiza postojećeg stanja, urbanističke i projektne dokumentacije, prikaz tehnološko-tehničkih rešenja, prostorni aspekti i analiza uticaja na životnu sredinu, finansijsko-tržišna ocena, analiza osetljivosti i rizika investiranja i mogući izvori finansiranja sa analizom mogućnosti javnoprivatnog partnerstva.

Posle ovakvog poslovnog uspeha opšte je mišljenje iskazuje svoje poslovne i stručne potencijale i da zadobija široko poslovno i stručno priznanje poveravanjem tako odgovornih projekata. Time Klaster ispunjava i ciljeve svog osnivanja kao i strateške odrednice zacrtane politike Klastera i uloge Klastera u privrednom ambijentu AP Vojvodine.

IMG_5269aIMG_5265a

Poslednje ažurirano subota, 29 mart 2014 10:40

Strana 9 od 9

Članice

Opština Apatin
TARA
Hipol
Vojvodina Put
Petrohemija
RKAGRAR
TAR IC
Pansped
Opština Kanjiža
Odzaci
Luka Senta
Konzul
Kombinovani prevoz
Intersped
Hibrid
General auto
FTN
e5
Braca Ilic
AZD
AS COMMERCE
Alas Rakovac
AD ZELEZNICE
Panon Transport