nedelja, 16 decembar 2018
Baner
Baner
Naslovna.jpg

Poslednje aktivnosti

Poslednje vesti

Izrada Studije na osnovu konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

El. pošta Štampa PDF

Klaster transporta i logistike Vojvodine konkurisao je kod Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa predlogom za izradu Studije pod nazivom "Definisanje strukture informacionog sistema robnih i transportnih tokova u AP Vojvodini".

naslovna

Sama izrada Studije zahtevala je sprovođenje jedne sveobuhvatne ankete za privredne subjekte o prevozu, prispeću i otpravljanju raznih vrsta roba, po relacijama, vrsti prevoznih sredstava, kao i o transportnim planovima više kompanija. Isto tako, bilo je potrebno obezbediti podatke o vrstama roba za mogućnosti kontejnerizacije, odnosno za korišćenje intermodalnih tehnologija transporta (kontejneri, sedlaste poluprikolice i dr.).

Studija je uspešno završena i prihvaćena od strane Sekretarijata.

grafikoni


Učešće Klastera u izradi Studije za Luku Apatin

El. pošta Štampa PDF

studija
Opština Apatin je na osnovu Zakona o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama podnela zahtev Agenciji za upravljanje lukama za određivanje lučkog područja. Takođe, na osnovu navedenog zakona, potrebno je bilo uraditi više dokumenata. Klaster je učestvovao u izradi svih dokumenata u konzorcijumu sa Saobraćajnim fakultetom iz Beograda, Fakultetom Tehničkih Nauka iz Novog Sada i Hidrozavodom iz Novog Sada.

Sredstva za izradu dokumenata iznađena su posredstvom Agencije Alma Mons, iz međunarodnog projekta Easy Connecting. Osnovna dokumenta koja je bilo potrebno izraditi po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama su: Prethodna analiza osnovnih faktora, Studija lokacije, Ekonomsko-finansijska analiza opravdanosti. Na osnovu navedenih dokumenata je Agencija za upravljanje lukama proglasila lučko područje u opštini Apatin februara meseca 2017. godine.

U toku je, takođe po Zakonu o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama, prikupljanje Pisma o namerama radi izbora operatera. Proces izbora operatera vodi Agencija za upravljanje lukama.

luka-situacionoresenje

Situaciono rešenje luke sa terminalima, skladištima i intermodalnim terminalom.

Poslednje ažurirano utorak, 23 maj 2017 19:32

Međunarodna završna konferencija i radionica “Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja”

El. pošta Štampa PDF

Završna konferencija SENT projekta, održana je u četvrtak 9.6.2016. u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, u Velikoj sali 13, od 10:00 do 16:00.

Konferencija pod nazivom “Mogućnosti razvoja logističkih potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja” održava se u sklopu projekta „Mreža transportnih i logističkih centara jugoistočne Evrope“ (SENT), finansiranog iz START Dunavskog fonda za projekte.

Program konferencije uključuje teme vezane za razvoj saobraćajne infrastrukture i efikasnog povezivanja logističkih centara Hrvatske i Srbije, kao i raspoložive izvore finansiranja iz Evropskih fondova propraćene pozitivnim primerima iz prakse.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici ministarstava, sekretarijata, opština, gradova, razvojnih agencija, MSPP i velikih preduzeća, naročito preduzeća iz sektora transporta i logistike, kao i obrazovnih institucija, iz Srbije i Hrvatske. Panelisti konferencije su bili predstavnici sledećih organizacija i institucija: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, EU Info Centar, Klaster intermodalnog prijevoza (Rijeka), Savez za željeznicu (Zagreb), Fakultet Tehničkih Nauka (Novi Sad), Klaster transporta i logistike Vojvodine.

sent1

sent0sent2sentsent3

10.6.2016. je održana projektna radionica kojoj su prisustvovali predstavnici partnera na projektu kao i predstavnik Instituta za transportnu politiku i ekonomiju iz Budimpešte (KTI). Između učesnika radionice je potpisan sporazum o saradnji na pripremi i realizaciji follow-up projekata iz oblasti transporta i logistike.

sent4

Na konferenciji je zaključeno da postoji ogroman potencijal za saradnju sa susednim zemljama i međunarodni fondovi koji ovaj vid saradnje podržavaju i upravo je START fond za finansiranje projekata za razvoj Dunavskog regiona jedan od onih koji je podržao ovu konferenciju i saradnju sa našim partnerima iz Hrvatske, Klasterom intermodalnog prijevoza iz Rijeke i Saveza za željeznicu iz Zagreba.

Ono što je postignuto ovom konferencijom jeste motivacija učesnika na saradnju i diskusiju čiji je cilj bio izdvajanje ključnih problema i osnovnih koraka za dalji razvoj. Pored toga što su panelisti prezentovali svoja iskustva, konferencija je podstakla interaktivnu razmenu svih prisutnih.

sent5

Prezentacije sa konferencije možete preuzeti na linku:

https://www.dropbox.com/sh/lqsbt48zn2d4s9t/AAArKkIpu9z3LawG0sMPpN9ga?dl=0

Snimak konferencije možete videti na sledećim linkovima:

* Konferencija: Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja 1/2 (Youtube) https://youtu.be/ranRhBUqyGc

* Konferencija: Mogućnosti razvoja logističkog potencijala Jugoistočne Evrope i raspoloživi izvori finansiranja 2/2 (Youtube) https://youtu.be/aJRehJRik0s

Poslednje ažurirano utorak, 14 jun 2016 18:19

Radionica SENT projekta u Zagrebu

El. pošta Štampa PDF

Klaster transporta i logistike Vojvodine je učestvovao na radionici „Izazovi povezivanja logističkih centara u dunavskoj regiji" u Zagrebu 31. marta 2016. godine.

Prenosimo vest sa stranice http://www.szz.hr/radionica-sent-projekta-u-zagrebu :

Nakon što je nedavno održana slična radionica u Rijeci, u Zagrebu je 31. ožujka održana radionica „Izazovi povezivanja logističkih centara u dunavskoj regiji" koja je dio projekta SENT, financiranog iz programa START unutar Dunavske strategije.

DSC_46782_

Četiri su partnera na projektu iz Hrvatske i Srbije: Klaster intermodalnoga prijevoza iz Rijeke, Savez za željeznicu iz Zagreba i Klaster transporta i logistike iz Vojvodine. Projekt je vrijedan 24.000 eura, a trebao bi poslužiti kao podloga za prijavu većih i vrednijih projekata koji bi se bavili istraživanjem potencijala za suradnju logističkih centara u jugoistočnoj Europi u znatno većoj mjeri. Projekt je počeo 1. prosinca 2015., a traje 6 mjeseci.

Voditelj projekta dr. sc. Dražen Žgaljić iz Klastera intermodalnog prijevoza, sudionicima je predstavio sve mogućnosti dobivanja sredstava iz programa fondova EU za transportne tvrtke, a Ante Klečina iz Saveza za željeznicu te Marija Novaković iz Klastera transporta i logistike Vojvodine naveli su ciljeve projekta, a to su razmjena ideja povezivanja intermodalnih centara na području jugoistočne Europe u cilju praktične poslovne suradnje i stvaranja novih projekata financiranih iz fondova Europske unije.

DSC_45816-m

Sedamdesetak sudionika predstavljanja bilo je pozvano da svojim idejama podupru izradu studije. Tijekom rasprave izneseni su negativni primjeri realizacije pozitivnih ideja i projekata, kao što je upotreba niskopodnih vagona za prijevoz kamiona koji, unatoč tome što u su u vlasništvu domaćeg operatera, uspješno voze na stranim prugama, nesporazumi između potreba željezničkih operatera i lokalne zajednice koja ne odgovara adekvatno na njihove zahtjeve, suptilne prepreke kojima se onemogućava kvalitetniji prijevoz, kao npr. manji osovinski pritisak na dionicama pruge na slovenskom području, a koje vode prema Luci Rijeka itd. Niz iznesenih ideja može se svesti na nekoliko zajedničkih: potrebno je hitno umrežavanje prijevozničkih i infrastrukturnih tvrtki, luka, željeznice, ceste, operatera i  logističara sa znanstvenim institucijama radi razmjene iskustva i znanja; postojeće intermodalne resurse treba umrežiti u nove razvojne projekte te lobistički utjecati na političare koji donose strateške odluke. Jer bez strateških planova, u koje bi trebali biti ucrtani potencijalni logistički centri, neće se moći tražiti novac iz fondova EU za njihovu realizaciju.

Sljedeća radionica održat će se u Novom Sadu početkom lipnja mjeseca 2016. godine.

Vlatka Škorić/HŽ Infrastruktura

Foto: Ante Klečina

Prezentacije možete preuzeti na sledećim linkovima:

http://www.szz.hr/wp-content/uploads/2016/04/SENT-prez-Marija-v03.pdf

http://www.szz.hr/wp-content/uploads/2016/04/EU-programi-2014-2020_Zagreb_16_3_2016.pdf

Poslednje ažurirano ponedeljak, 04 april 2016 17:43

8. mart Dan žena

El. pošta Štampa PDF
8-mart-cestitka-KTLV

Strana 2 od 9

Članice

Opština Apatin
TARA
Hipol
Vojvodina Put
Petrohemija
RKAGRAR
TAR IC
Pansped
Opština Kanjiža
Odzaci
Luka Senta
Konzul
Kombinovani prevoz
Intersped
Hibrid
General auto
FTN
e5
Braca Ilic
AZD
AS COMMERCE
Alas Rakovac
AD ZELEZNICE
Panon Transport