Izrada Idejnog rešenja za marinu Kovin

Štampa
Posle aktivnosti iz septembra 2013. godine gde je Klaster za potrebe Opštine Apatin izradio dokumenat "Idejno rešenje izgradnje međunarodne luka Apatin sa logističkim centrom" postignut je drugi bitan važan i bitan dogovor sa Opštinom Kovin o izradi dokumenta "Idejno rešenje izgradnje nautičkog centra i marine Kovin sa studijom ekonomske opravdanosti". Osnovni sadržaj studije definisani su projektnim zadatkom u kome dominiraju: analiza postojećeg stanja, urbanističke i projektne dokumentacije, prikaz tehnološko-tehničkih rešenja, prostorni aspekti i analiza uticaja na životnu sredinu, finansijsko-tržišna ocena, analiza osetljivosti i rizika investiranja i mogući izvori finansiranja sa analizom mogućnosti javnoprivatnog partnerstva.

Posle ovakvog poslovnog uspeha opšte je mišljenje iskazuje svoje poslovne i stručne potencijale i da zadobija široko poslovno i stručno priznanje poveravanjem tako odgovornih projekata. Time Klaster ispunjava i ciljeve svog osnivanja kao i strateške odrednice zacrtane politike Klastera i uloge Klastera u privrednom ambijentu AP Vojvodine.

IMG_5269aIMG_5265a