Projektni tim EU u Apatinu i učešće Klastera u projektima Opštine Apatin

Štampa

projektni-tim-eu-posetio-apatin-velikaČlanovi projektnog tima Evropske Unije u Republici Srbiji  za Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave  posetili su Apatin čime je i praktično počeo rad na pripremi  kompletne dokumentacije za  izradu studije izvodljivosrtu  za projekat „Industrijska zona Apatin“.

Pozdravljajući  goste  među kojima su bili Fric Jakma, vođa projekta kojeg treba da finansira Evropska Unija,  Dejvid Lajt i Karlos  Kisneros, eksperti za ekonomska pitanja MISP-a kao i predstavnici Sekretarijata za privredu AP Vojvodine Milan Vučinić i Mirjana Kranjac, predsednik  apatinske opštine dr Živorad Smiljanić je naglasio da  kompletno opremanje industrijske zone u Apatinu treba da omogući korišćenje potencijala najveće lokacije za investiranje u opštini koja je u javnoj svojini. 

Takođe je naglasio da je industrijska zona deo kompleksnog investicionog projekta koji predstavlja homogenu prostornu i logističko-tehnološku celinu i da za ostvarenje ovog projekta  opština Apatin ulaže kontinuirani napor uz podršku Pokrajine i države Srbije. Prva faza ovog projekta je već ostvarena formiranjem Slobodne zone u zaleđu lučkog područja ali se projektom planirana efikasna međunarodna luka sa bitnim usmerenjem na kontejnere za logističke potencijale odnosno za luke Evropskog kontinenta. Učesnici ovog važnog skupa u Apatinu zajednički su ocenili da su ključni elementi projekta o kome se govorilo u sredu nasipanje peskom lokacije privredne zone za tzv prvu i treći kasetu, čija bi vrednost iznosila preko  6.600.000 evra bez PDV-a ali i obnova priključne pruge dužine 12,5 km za koju je potrebna rekonstrukcija postojeće trase. Članovi projektnog tima Evropske Unije u Republici Srbiji  za „Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave“ koji treba da pomognu u postupku pripreme ove studije izvodljivosti i da time doprinesu obezbeđivanju sredstva od EU, ocenili su da je  Apatin primer kako se treba doći do onoga šta se želi.
Tekst preuzet sa http://www.soapatin.org/jednavest.aspx?vest=1150
Glas_komune_04.04.2014